ชุมชน

กลุ่มแชท AscendEX Telegram

ฝ่ายบริการลูกค้า ให้บริการตลอดทุกวัน 24 ชม.

 • คำถามที่พบบ่อย
 • ประกาศ
 • ข่าว

คำแนะนำสำหรับมือใหม่

How to Download the AscendEX App on an Android/iOS Phone

How to Get Started with mercuryo for Fiat Payment【APP】

How to Start Cash Trading on AscendEX 【APP】

How to Deposit Digital Assets on AscendEX 【APP】

How to Register an AscendEX Account 【PC】

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชั่นของบัญชี

How to Refer a Friend and Earn Rewards【APP】

How to Freeze an Account? 【PC】

How to Complete Your Account Verification【APP】

How to Set Google (2FA) Verification【APP】

วิธีตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของโทเคน【PC】

ดูเพิ่มเติม

การซือขาย

How to Stop Loss/Take Profit in Futures Trading 【APP】

How to Start Futures Trading on AscendEX 【APP】

How to Stop Loss in Margin Trading【PC】

How to Start Margin Trading on AscendEX 【APP】

How to Stop Loss in Cash Trading 【APP】

ดูเพิ่มเติม

AscendEX Earn

How to Participate in AscendEX Staking 【APP】

How to Start Margin Trading with Staked Assets 【APP】

How to Unstake and Stop Staking【PC】

DeFi Yield Farming Guide

What is ASD

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์รางวัล

FAQ: AscendEX Futures Bonus Credit

Futures Bonus Credit Terms and Conditions

AscendEX Point Card Rules

What is Airdrop Multiple Card?

ดูเพิ่มเติม

ชุมชนและอื่น ๆ

Countries/Regions Available for Registration

FIO Address Guide

Join AscendEX Community on Telegram and Other Social Media

ดูเพิ่มเติม

เริ่มต้นง่าย ๆ
 • สมัครบัญชีใหม่

 • AscendEX Earn

 • การยืนยันตัวตนบัญชี

 • ฝาก

 • Buy Crypto

 • การซื้อขายเงินสด

 • การซื้อขายมาร์จิ้น

 • การซื้อขายฟิวเจอร์ส