การประมูลสล็อต DOT

เริ่มโหวตเพื่อรับรางวัล!

ขั้นตอนการประมูลสล็อต

เริ่มการประมูล

โหวตให้โครงการที่คุณชื่นชอบ

ผู้ใช้สามารถสนับสนุนโครงการที่ชื่นชอบได้ด้วยการประมูลโทเคน DOT ซึ่งจะถูกล็อกในช่วง Crowdloan

ตารางเวลาการประมูล

ผู้ชนะการประมูล

ออกบัตรกำนัลเพื่อสร้างสภาพคล่อง

หากโครงการชนะการประมูล DOT ที่ได้ถูกเดลิเกตให้ลงคะแนนด้วยจะถูกล็อกระหว่างระยะเวลาการปล่อยเช่า และเพื่อสร้างสภาพคล่อง AscendEX จะออก DOT-A (บัตรกำนัลสำหรับ DOT ที่ผู้ใช้ล็อกไว้) ให้กับผู้ใช้ตามจำนวน DOT ที่ถูกล็อกในอัตราส่วน 1:1 ฟังก์ชันการซื้อขายของ DOT-A จะถูกเปิดใช้งานภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดการประมูล

การแจกจ่ายรางวัล

รางวัลการโหวตจะถูกแจกจ่ายเสร็จสิ้น

หากโครงการที่ผู้ใช้งานโหวตชนะการประมูล AscendEX จะแจกจ่ายรางวัลการโหวตทั้งหมดให้กับผู้โหวต

ภาพรวมโครงการ

อยู่ในกระบวนการ เสร็จสิ้น
โครงการ
โหวต
เงื่อนไขการล็อก
วันเวลาสิ้นสุดการประมูล
รางวัลทั้งหมดระหว่างการปล่อยเช่า
ดำเนินการ
กำลังโหลด

กำลังโหลด

FAQ

การประมูลสล็อตคืออะไร
การประมูลสล็อต Polkadot มีความสำคัญอย่างไร
การประมูลสล็อตทำงานอย่างไร
ผู้ใช้จะได้รับรางวัลอะไรจากการโหวต
เข้าร่วมการประมูลสล็อตบน AscendEX อย่างไร
ระยะเวลาการล็อก DOT นานเท่าใด และผู้ใช้สามารถรับคืน DOT ที่ถูกล็อกได้เมื่อไหร่

หมายเหตุพิเศษ:

AscendEX จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการโหวตลงคะแนนในการประมูลสล็อตจะสำเร็จไปด้วยดี ซึ่งไม่อาจรับประกันว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์การลงคะแนนที่สำเร็จไปด้วยดี AscendEX สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทรัพย์สินที่เกิดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การระงับโครงการ การยุติ การล้มละลาย หรือการระงับที่ผิดปกติ หรือการยกเลิกการซื้อขายโดยแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม โปรดอ่านภาพรวมโครงการและคำถามที่พบบ่อยโดยละเอียดก่อนทำการโหวตลงคะแนน