ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสปอต
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายฟิวเจอร์ส
การแจ้งเตือน

• การซื้อขายเงินสดและการซื้อขายหลักประกันอ้างอิงตามโครงสร้างระดับ VIP และตารางค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเดียวกัน

• สำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส จะมีชุดโครงสร้างระดับ VIP และตารางค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแยกต่างหาก

• ค่าธรรมเนียมธุรกรรมสำหรับ UAT/USDT คือ 0.2%

• ค่าธรรมเนียมธุรกรรมสำหรับ ASDP/USDT คือ 0.5%

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบระดับ VIP

คำนวณค่าธรรมเนียมระดับ VIP

• AscendEX ใช้โครงสร้างค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมระดับ VIP โดยระดับ VIP มีส่วนลดที่กำหนดโดยเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายพื้นฐานและขึ้นอยู่กับปริมาณซื้อขายในช่วง 30 วัน (ใน USDT) และค่าเฉลี่ยการถือครอง ASD ที่ปลดล็อกในช่วง 30 วัน

• ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง 30 วันของผู้ใช้ (ใน USDT) จะถูกคำนวณทุกวัน ณ เวลา UTC 0:00 ตามราคาเฉลี่ยรายวันของคู่เหรียญแต่ละคู่

• ปริมาณการถือครอง ASD ที่ปลดล็อกเฉลี่ยของผู้ใช้ย้อนหลัง 30 วันจะคำนวณทุกวัน ณ เวลา UTC 0:00 อ้างอิงตามระยะเวลาการถือครองเฉลี่ยของผู้ใช้

• AscendEX จะบันทึกภาพสแนปช็อตของปริมาณการซื้อขายและปริมาณถือครอง ASD ที่ปลดล็อกในบัญชีรองของผู้ใช้ทุกวัน ณ เวลา UTC 0:00 และรวมเข้าไว้ในบัญชีหลักแต่ละบัญชี

ค่าธรรมเนียมบัญชีรอง VIP

ระดับ VIP ของบัญชีหลักแต่ละบัญชีจะกำหนดโดยปริมาณการซื้อขายในช่วง 30 วันย้อนหลังและปริมาณถือครอง ASD เฉลี่ยในช่วง 30 วันย้อนหลังของบัญชีหลักและบัญชีรอง ข้อกำหนดค่าธรรมเนียม VIP ปัจจุบันสำหรับบัญชีรองจะเป็นไปตามข้อกำหนดของบัญชีหลักแต่ละบัญชี

กำลังโหลด

กำลังโหลด