Đấu giá Vị trí DOT

Bỏ phiếu Ngay để Kiếm Phần thưởng!

Quy trình Đấu giá Vị trí

Bắt đầu Đấu giá

Bỏ phiếu cho dự án ưa thích của bạn

Người dùng có thể ủng hộ dự án yêu thích bằng cách đấu giá token DOT, token sẽ bị khóa trong thời gian Huy động vốn Crowdloan.

Lịch trình Đấu giá

Đấu giá Thắng

Phát hành chứng từ khóa để cung cấp thanh khoản

Nếu một dự án thắng đấu giá, lượng DOT đã dùng để bỏ phiếu sẽ bị khóa trong thời gian thuê. Để cung cấp thanh khoản, AscendEX sẽ phát hành DOT-A (chứng từ DOT bị khóa) cho người dùng dựa trên lượng DOT bị khóa theo tỷ lệ 1:1. Chức năng giao dịch của DOT-A sẽ được kích hoạt trong vòng 60 ngày sau khi kết thúc đấu giá.

Phân phối phần thưởng

Toàn bộ phần thưởng bỏ phiếu sẽ được phân phối

Nếu người dùng đã bỏ phiếu cho dự án thắng đấu giá, AscendEX sẽ phân phối toàn bộ phần thưởng cho người bỏ phiếu.

Tổng quan Dự án

Đang tiến hành Đã kết thúc
Dự án
Số phiếu
Thời gian Khóa
Hạn chót Đấu giá
Tổng phần thưởng trong thời gian thuê
Thao tác
Đang tải...

Đang tải...

FAQ

Đấu giá Slot (Vị trí) là gì?
Tầm quan trọng của Đấu giá Vị trí Polkadot?
Đấu giá Vị trí hoạt động như thế nào?
Người dùng bỏ phiếu có thể nhận thưởng gì?
Hướng dẫn tham gia Đấu giá Vị trí trên AscendEX
Thời gian khóa DOT là bao lâu và khi nào người dùng có thể quy đổi DOT đã khóa?

Đặc biệt Lưu ý:

AscendEX sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo quy trình bỏ phiếu đấu giá vị trí thành công, nhưng không đảm bảo người dùng bỏ phiếu thành công. AscendEX sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất tài sản nào do bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào gây ra, chẳng hạn như dự án tạm dừng, chấm dứt, phá sản hoặc đình chỉ bất thường hoặc chấm dứt giao dịch bởi bất kỳ nền tảng bên thứ ba nào. Vui lòng đọc kỹ bản tóm tắt dự án và Câu hỏi thường gặp trước khi bỏ phiếu.