NIÊM YẾT MỚI

Tiến lên sớm hơn với niêm yết mới độc quyền AscendEX

$100 đầu tư vào tiền mã hóa mới trên AscendEX đã từng tăng lên gần $5000

$100 đầu tư vào tiền mã hóa mới trên AscendEX đã từng tăng lên gần $5000

$100 trên AscendEX

*Dựa trên lợi tức đầu tư trung bình của tất cả các đợt IEO trên AscendEX.
Bắt đầu

Tham gia đúng lúc!

Faith Tribe

Faith Tribe

Nền tảng NFT Chú trọng Thời trang

$0

--

Mua Ngay

Avalanche

Avalanche

Blockchain Đảm bảo Tương lai

$0

--

Mua Ngay

PsyOptions

PsyOptions

Nền tảng Giao dịch Lựa chọn Linh hoạt

$0

--

Mua Ngay

Niêm yết Mới và Đang Nóng

Xem có gì đang tặng, có gì đang lên và có gì sắp tới

Phổ biến

Hiệu quả Dẫn đầu

Mới Niêm yết

Ba bước sẵn sàng tiền mã hóa

1

Tạo tài khoản AscendEX với hai bước đơn giản

2

Liên kết thẻ tín dụng hoặc gửi tài sản để bắt đầu

3

Đầu tư, Giao dịch và Kiếm lời từ hàng trăm loại tiền mã hóa

Giao dịch Được Tiền

Chỉ cần đăng nhập tài khoản để nhận Satoshi hàng ngày.

Hành trình lên đỉnh thành công với AscendEX

Nhiều cách kiếm lời hơn

Với mức lãi suất 50% dẫn đầu trong ngành, quy mô tài sản của bạn sẽ tăng lên không ngừng. ¹
Tìm hiểu thêm

Dành cho mọi người

Dù bạn mới tham gia đầu tư tiền mã hóa hay là một nhà giao dịch thiện chiến, AscendEX có đa dạng lựa chọn để tài sản sinh lời.
Tìm hiểu thêm

Đơn giản & Bảo mật

Chúng tôi sẽ lo cơ sở hạ tầng—bạn chỉ việc đầu tư, giao dịch và kiếm lời. Truy cập tài sản mọi lúc mọi nơi.
Tìm hiểu thêm
¹*Tính toán bằng APY trung bình của tất cả các loại tài sản được hỗ trợ trên AscendEX Earn.