Trung tâm Phần thưởng
Đang Đào BTC
( SATs/giờ)
Trung tâm Phần thưởng
Đang Đào BTC
( SATs/giờ)

Số dư SAT của tôi

Đăng ký để nhận 0 SATs thưởng chào mừng & bắt đầu đào BTC ngay.

Bắt đầu

Số dư SAT của tôi

0.0000

Đăng ký để nhận 0 SATs thưởng chào mừng & bắt đầu đào BTC ngay.

Bắt đầu

Hoàn thành nhiệm vụ, kiếm SAT, và bắt đầu tiến lên hành trình tiền mã hóa.

Nhiệm vụ

Tuyệt vời! Bạn đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ hiện có.

Hoàn thành hết KYC và nhận Nhân bội Phần thưởng X cho tất cả nhiệm vụ sau khi đăng nhập

Được tăng SAT mỗi khi hoàn thành một cấp độ!

Tổng số Nhiệm vụ Đã hoàn thành
-- / -- Thưởng SAT Đã kiếm được 0 SATs

Cấp độ Bắt đầu: Fuji

Nhiệm vụ đã hoàn thành

/

Dễ như đếm 1-2-3

Khai thác BTC ngay trên cả máy tính & điện thoại bằng cách giữ trạng thái hoạt động. Chỉ cần đăng nhập để bắt đầu khai thác.

Tăng số dư SAT khi hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng thêm SAT khi hoàn thành cấp độ.

Lúc đạt được -- SAT là lúc rút tiền! Bạn có thể quy đổi, rút hoặc bán BTC lấy USD(T) bất cứ lúc nào.

Khai thác BTC ngay trên cả máy tính & điện thoại bằng cách giữ trạng thái hoạt động. Chỉ cần đăng nhập để bắt đầu khai thác.

Tăng số dư SAT khi hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng thêm SAT khi hoàn thành cấp độ.

Lúc đạt được -- SAT là lúc rút tiền! Bạn có thể quy đổi, rút hoặc bán BTC lấy USD(T) bất cứ lúc nào.

Bắt đầu

Lập nhóm của bạn! Mời bạn bè tham gia AscendEX và nhận nhiều bitcoin hơn nữa

Đăng nhập Để Lấy Mã